STARTOFERTAGALERIATERMINYKONTAKT
Leszek Karwat tel. 601 643 826

OFERTA

Szkolenia są prowadzone na pojazdach jak na egzaminie państwowym, pod fachową opieką wysoko wykwalifikowanych instruktorów.

teoria - 30 godzin lekcyjnych (45 min) nauki Przepisów Ruchu Drogowego,

praktyka kat. B – 30 godzin, praktycznej nauki jazdy na terenie miasta Lębork oraz Słupsk, a na życzenie kursanta trójmiasto,

praktyka kat. A1, A2, A – 20 godzin praktycznej nauki jazdy na terenie miasta Lębork oraz Słupsk, a na życzenie kursanta trójmiasto,

teoria odbywa się w sali wykładowej wyposażonej zgodnie z programem nauczania,

wykłady odbywają się 2 razy w tygodniu w poniedziałki i środy od godziny 16:00 do 18:30, a na życzenie kursanta udzielamy korepetycji z nieodbytych zajęć,

szkolenie praktycznie odbywa się na aucie Fiat Grande Punto. Dla kat. A1, A2, A jazdy odbywają się na motocyklu Yamaha YBR 125, Kawasaki 650 ER6 (takie jak na egzaminie państwowym). Dla miłośników chopperów dla mężczyzn i kobiet na życzenie Suzuki GZ 125 HS, dla kat AM jest Motorower ZIPP YM50.

jazdy odbywają się na terenie miasta Lębork oraz Słupsk, a na życzenie kursanta trójmiasto,

posiadamy profesjonalny plac manewrowy do doskonalenia techniki jazdy, położony na terenie Centrum Edukacji Powiatowej- Warsztaty Szkolne dla szkół budowlanych- ulica Wojska Polskiego 31 (naprzeciwko stacji ORLEN),


Podstawowe wymogi ustawowe dla osób starających się o prawo jazdy kat. A1:

wiek (3 miesiące przed ukończeniem 16 lat może rozpocząć kurs, za zgodą rodziców lub opiekunów),

posiadać dowód osobisty - tymczasowy lub paszport,

orzeczenie lekarskie


Podstawowe wymogi ustawowe dla osób starających się o prawo jazdy kat. AM:

wiek 13 lat i 9 miesiecy

orzeczenie lekarskie

zgoda rodziców lub opiekunów

zdjecie nr PKK


Kategoria AM uprawnia do jazdy:

motorowery i kłady lekkie,

zajęcia teoretyczne 10 godz praktyczne 10 godz,

egzamin w Słupsku - dodatkowe koszty to wykupienie jazd w OSK,

Słupsk celem zapoznania sie z trasa egzaminu ale nie jest to obowiązkowe,

Materiały dydaktyczne, podręczniki, płyt cd do nabycia w OSK - koszt 20zł


Kategoria A1 uprawnia do jazdy:

motocyklem o pojemności do 125 cm3 mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg,

motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM tj. motorowery, czterokołowce lekkie, którego masa własna nie przekracza 350 kg a prędkość nie przekracza 45km/h.


Kategoria A2 uprawnia do jazdy:

motocyklem o mocy 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeĽdzie o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,

motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

AM


Kategoria A:

24 lata ( 21 lat trójkołowcem powyżej 15 kW),

20 lat mając 2 lata kat. A2,

18 lat mając A1


Podstawowe wymogi ustawowe dla osób starających się o prawo jazdy kat. B:

wiek (3 miesiące przed ukończeniem 18 lat może rozpocząć kurs, za zgodą rodziców lub sam),

posiadać dowód osobisty - tymczasowy lub paszport,

orzeczenie lekarskie

posiadając prawo jazdy kat. C, D może uzyskać prawo jazdy kat. B bez dodatkowego kursu, tylko sam egzamin teoretyczny i praktyczny,

posiadając prawo jazdy kat .B, C, D może uzyskać prawo jazdy kat. A1, A2, A kończąc pełny kurs,

(c) 2012 Ośrodek Szkolenia Kierowców KARWAT - Lębork | SP1RKC